• b
  • qqq

Hvordan varme utendørs LED -skjerm effektivt

På grunn av de tette pikslene på LED -displayet, har den stor varme. Hvis den brukes utendørs i lang tid, vil den indre temperaturen gradvis stige. Spesielt har varmespredning av stort område [utendørs LED -skjerm] blitt et problem som man må ta hensyn til. Varmeavledning av LED -skjerm påvirker indirekte levetiden til LED -skjerm, og påvirker til og med direkte normal bruk og sikkerhet av LED -skjerm. Hvordan varme opp skjermen har blitt et problem som må vurderes.

Det er tre grunnleggende måter for varmeoverføring: ledning, konveksjon og stråling.

Varmeledning: gass varmeledning er et resultat av kollisjon mellom gassmolekyler i uregelmessig bevegelse. Varmeledningen i metallleder oppnås hovedsakelig ved bevegelse av frie elektroner. Varmeledningen i ikke-ledende faststoff oppnås ved vibrasjon av gitterstrukturen. Mekanismen for varmeledning i væske avhenger hovedsakelig av virkningen av elastisk bølge.

Konveksjon: refererer til varmeoverføringsprosessen forårsaket av den relative forskyvningen mellom væskens deler. Konveksjon skjer bare i væsken og er uunngåelig ledsaget av varmeledning. Varmevekslingsprosessen for væske som strømmer gjennom overflaten av et objekt kalles konvektiv varmeoverføring. Konveksjonen forårsaket av den forskjellige tettheten til de varme og kalde delene av væsken kalles naturlig konveksjon. Hvis bevegelsen av væske er forårsaket av ekstern kraft (vifte, etc.), kalles det tvungen konveksjon.

 

Stråling: prosessen der et objekt overfører sin evne i form av elektromagnetiske bølger kalles termisk stråling. Stråleenergi overfører energi i vakuum, og det er konvertering av energi, det vil si at varmeenergi blir omdannet til strålingsenergi og strålingsenergi blir omdannet til varmeenergi.

Følgende faktorer bør tas i betraktning når du velger varmeavgivelsesmodus: varmefluks, volumstrømtetthet, totalt strømforbruk, overflateareal, volum, arbeidsmiljøforhold (temperatur, fuktighet, lufttrykk, støv, etc.).

I følge varmeoverføringsmekanismen er det naturlig kjøling, tvunget luftkjøling, direkte væskekjøling, fordampningskjøling, termoelektrisk kjøling, varmeoverføring av varmeledninger og andre varmeavledningsmetoder.

Designmetode for varmeavledning

Varmeutvekslingsområdet for oppvarming av elektroniske deler og kald luft, og temperaturforskjellen mellom oppvarming av elektroniske deler og kald luft påvirker direkte varmeavledningseffekten. Dette innebærer utforming av luftmengde og luftkanal inn i LED -displayboksen. Ved utforming av ventilasjonskanaler bør rette rør brukes for å transportere luft så langt som mulig, og skarpe svinger og bøyninger bør unngås. Ventilasjonskanaler bør unngå plutselig ekspansjon eller sammentrekning. Utvidelsesvinkelen bør ikke overstige 20O, og sammentrekningsvinkelen bør ikke overstige 60o. Ventilasjonsrøret skal tettes så langt som mulig, og alle runder skal være langs strømningsretningen.

 

Hensyn til boksdesign

Luftinnløpshullet bør settes på undersiden av boksen, men ikke for lavt, for å forhindre at det kommer smuss og vann inn i boksen installert på bakken.

Ventilasjonen skal settes på oversiden nær boksen.

Luften skal sirkulere fra bunnen til toppen av boksen, og det spesielle luftinntaket eller eksoshullet skal brukes.

Avkjølende luft skal få strømme gjennom de elektroniske oppvarmingsdelene, og kortslutning av luftstrøm bør forhindres samtidig.

Luftinntaket og utløpet skal være utstyrt med en filterskjerm for å hindre at urenheter kommer inn i boksen.

Designet skal få naturlig konveksjon til å bidra til tvungen konveksjon

Designet skal sikre at luftinntaket og eksosporten er langt borte fra hverandre. Unngå gjenbruk av kjøleluft.

For å sikre at retningen til radiatorsporet er parallelt med vindretningen, kan ikke radiatorsporet blokkere vindbanen.

Når viften er installert i systemet, blir luftinntaket og utløpet ofte blokkert på grunn av strukturbegrensningen, og ytelseskurven vil endres. I henhold til den praktiske erfaringen bør luftinntaket og utløpet til viften være 40 mm fra barrieren. Hvis det er plassbegrensning, bør den være minst 20 mm.


Posttid: 31.-31-2021